Sẽ kiểm tra thực hiện quy hoạch 7 sân golf tại Hà Nội năm 2020

Kiểm tra thực hiện quy hoạch 7 sân golf là nội dung của Công văn do UBND TP.Hà Nội vừa ban hành. Theo đó, thành phố yêu cầu kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 tại Hà Nội.

Cụ thể, UBND TP.Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận Long Biên, các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Ba Vì, thị xã Sơn Tây và các chủ đầu tư dự án Khu giải trí sân golf Vân Trì, sân golf Hà Nội, sân golf Đồng Mô, Sky Lake golf và resort club, sân golf và dịch vụ Long Biên, sân golf quốc tế Sóc Sơn, khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên phối hợp trong việc kiểm tra thực hiện Quyết định trên.Sẽ kiểm tra thực hiện quy hoạch 7 sân golf
TP.Hà Nội sẽ kiểm tra thực hiện quy hoạch 7 sân golf

UBND TP.Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài chính, các quận, huyện, thị xã có dự án sân golf trên địa bàn và chủ đầu tư các dự án sân golf nói trên thực hiện nghiêm túc, khẩn trương gửi báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu của thành phố được đưa ra sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Quyết định số 1029/QĐ-BKH&ĐT (ngày 1/8/2014) về việc kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 tại TP.Hà Nội.

UBND TP.Hà Nội sẽ phải báo cáo tổng hợp công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sân golf của Thành phố đến tháng 6/2014; báo cáo tình hình thực hiện quyết định số 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, đoàn kiểm tra của Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành các nội dung kiểm tra dự kiến diễn ra trong 5 ngày.