Quy hoạch huyện Thanh Oai năm 2020

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Thanh Oai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Hà Nội: Sẽ xây nhiều khu đô thị, nhà ở tại huyện Thanh Oai | ảnh 1
Đến năm 2030, huyện Thanh Oai phải thể hiện rõ vai trò là một bộ phận vành đai xanh của TP

Quy hoạch nhằm xây dựng Thanh Oai đến năm 2020 có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là chủ yếu. Đến năm 2030, thể hiện rõ vai trò là một bộ phận vành đai xanh của TP, trong đó hình thành các trung tâm về dịch vụ công cộng cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hoá, vui chơi giải trí; các trung tâm hỗ trợ sản xuất.

Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 đạt khoảng 9.000 tỷ đồng, năm 2030 đạt 32.300 tỷ đồng. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 16%/năm, giai đoạn 2021-2030 đạt 14%/năm. Về xã hội, quy mô dân số năm 2020 đạt khoảng 180.000 người. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên bình quân 2011-2020 khoảng 0,8%/năm.

Theo Quy hoạch, huyện Thanh Oai sẽ phân vùng kinh tế thành 2 tiểu vùng. Tiểu vùng 1 gồm 9 xã ven sông Đáy và tiểu vùng 2 gồm 12 xã còn lại.

Quy hoạch cũng định rõ phát triển thị trấn Kim Bài là thị trấn huyện lỵ, hình thành các trung tâm về dịch vụ công cộng cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hoá. Hình thành và phát triển 4 cụm dân cư nông thôn: Bình Đà (Bình Minh), Canh Hoạch (Dân Hoà), Tân Ước và Tam Hưng. Xây dựng các khu đô thị Thanh Hà; Khu đô thị số 2 (Mỹ Hưng); Khu nhà ở Sinh thái và nghỉ dưỡng Đầm Thượng Thanh; Khu đô thị mới Cao Viên.

TP giao UBND huyện Thanh Oai căn cứ nội dung Quy hoạch được duyệt chỉ đạo việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện.

 (Theo DĐDN)