Sở Xây dựng giải quyết vụ lùm xùm tại chung cư Rainbow Văn Quán năm 2020

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty cổ phần BIC Việt Nam chấm dứt ngay việc trả lại kinh phí bảo trì 2% phần sở hữu chung cho các chủ sở hữu căn hộ, ngoài ra phải chịu trách nhiệm thu hồi và hoàn trả toàn bộ số tiền đã tự ý trả lại.

Ngày 23/11/2015, ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã ký ban hành văn bản số 12249 về việc chủ đầu tư chung cư Rainbow Văn Quán tự ý trả lại phí bảo trì 2% cho các chủ sở hữu chung cư Rainbow Văn Quán.

Văn bản nêu rõ, Khoản 1 Điều 109 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định, chủ đầu tư phải chuyển giao kinh phí bảo trì bao gồm cả lãi suất tiền gửi cho Ban Quản trị để thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Nhà ở. Như vậy, việc Công ty cổ phần BIC Việt Nam trả lại kinh phí bảo trì 2% cho người mua nhà, các chủ sở hữu căn hộ là trái với quy định của Luật Nhà ở.

Nhằm đảm bảo việc quản lý sử dụng nhà chung cư Rainbow Văn Quán thực hiện theo đúng Luật Nhà ở, Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty cổ phần BIC Việt Nam chấm dứt ngay việc trả lại kinh phí bảo trì 2% phần sở hữu chung cho các chủ sở hữu căn hộ, ngoài ra phải chịu trách nhiệm thu hồi và hoàn trả toàn bộ số tiền đã tự ý trả lại. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc chuyển giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung bao gồm cả lãi suất tiền gửi cho Ban quản trị nhà chung cư Rainbow Văn Quán theo quy định của Luật Nhà ở, theo các hướng dẫn của Sở Xây dựng và UBND quận Hà Đông.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu UBND quận Hà Đông tiếp tục chỉ đạo UBND phường Văn Quán và các phòng ban chuyên môn kiểm tra, theo dõi, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng tại nhà chung cư Rainbow Văn Quán, có biện pháp ngăn chặn những việc chưa làm đúng quy định pháp luật, nhằm tránh phát sinh thành điểm nóng. Mặt khác, cần tổ chức tuyên truyền, vận động để các chủ sở hữu sử dụng nhà chung cư hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư.chung cư Rainbow Văn Quán
Sở Xây dựng yêu cầu Công ty cổ phần BIC Việt Nam chấm dứt ngay việc trả lại

kinh phí bảo trì 2% phần sở hữu chung cho các chủ sở hữu căn hộ

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng yêu cầu UBND phường Văn Quán, quận Hà Đông chủ trì và hướng dẫn Ban quản trị, chủ đầu tư lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định tại Điều 36, điều 37 Nghị định 99 của Chính phủ, sau đó báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp làm căn cứ để báo cáo UBND TP ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để bàn giao cho Ban quản trị theo quy định.

Văn bản nêu rõ, Sở Xây dựng xin thông báo để UBND phường Văn Quán, UBND quận Hà Đông, Ban quản trị nhà chung cư Rainbow Văn Quán, Công ty cổ phần BIC Việt Nam, các chủ sở hữu nhà chung cư Rainbow văn quán được biết và tổ chức thực hiện.

Trước đó, chủ đầu tư (Công ty cổ phần BIC Việt Nam) và Ban Quản trị tòa nhà Rainbow Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) đã không thống nhất được phương án trả lại phí bảo trì 2%. Dẫn đến ngày 13/11/2015, công ty BIC đã có thông báo sẽ trả lại phí bảo trì 2% cho từng căn hộ và yêu cầu các cư dân xuống nhận lại.

Theo Ban quản trị, việc BIC xé nhỏ quỹ bảo trì trả cho cư dân là không đúng pháp luật. Trong công văn số 37 ngày 15/11/2015 của Ban quản trị nhà chung cư Rainbow Văn Quán gửi tới BIC Việt Nam, các cơ quan chức năng và cư dân, Ban quản trị yêu cầu BIC chấm dứt và ngừng ngay việc trả lại phí bảo trì trái pháp luật cho từng chủ sở hữu. Nhưng phía BIC lại cho rằng tiền của dân họ trả lại cho dân không có gì là sai.

Ngày 18/11, UBND quận Hà Đông đã có công văn số 2224 gửi Công ty cổ phần BIC Việt Nam yêu cầu dừng ngay việc chi trả 2% phí bảo trì cho các chủ sở hữu vì việc BIC tự ý trả lại phí bảo trì phần sở hữu chung là vi phạm quy định hiện hành.