Thời hạn sử dụng đất bãi bồi ở ven sông, biển tối đa là 50 năm năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng các loại đất này theo thời hạn dự án đầu tư nhưng không vượt quá 50 năm. Mục đích là để tăng cường công tác quản lý, cũng như giảm các vụ khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất bãi bồi ven sông, bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển.
Thời hạn sử dụng đất bãi bồi ở ven sông, biển tối đa là 50 năm năm 2020 2

Thông tư mới quy định quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển tối đa 50 năm. (Ảnh: TTXVN)


 


Thông tư nêu rõ, đối với việc cho thuê đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển chưa sử dụng để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ quyết định cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cũng như tổ chức, cá nhân nước ngoài sinh sống ở Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư.

Trong trường hợp này, thời hạn thuê đất theo thời hạn dự án đầu tư sẽ không vượt quá 50 năm. Tuy nhiên, khi hết thời hạn thuê đất, các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất sẽ được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất theo quy hoạch đã được xét duyệt.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ quyết định cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn không quá 20 năm để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản và làm muối. Riêng thời gian để trồng cây lâu năm, trồng rừng sản xuất sẽ dài hơn, nhưng không quá 50 năm.

Đối với đất bãi bồi ven sông chưa sử dụng thuộc quỹ đất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ quyết định cho thuê theo hình thức đấu giá để nhận thầu với thời hạn không quá 5 năm.

Trường hợp này sẽ ưu tiên cho đối tượng tham gia đấu thầu là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có hộ khẩu thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất mà chưa được giao, hoặc thiếu đất sản xuất nông nghiệp.

Riêng trường hợp đất bãi bồi ven sông chưa sử dụng không thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn sẽ được cho thuê để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp… Theo đó, giá cho thuê đất sẽ được áp dụng theo mức giá đất có cùng mục đích sử dụng.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định, đối với đất đã đưa vào sử dụng trước ngày 15/7/2013 của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao theo phương án giao đất của địa phương thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn giao đất còn lại.

Đặc biệt, khi hết thời hạn giao đất, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất đai phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giao đất không thu tiền sử dụng trong hạn mức giao đất với thời hạn là 20 năm đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối; và 50 năm đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất.

Thông tư này ban hành ngày 28/5/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2013./.