Thông qua đề án thành lập 1 thành phố, 2 thị xã và 1 huyện năm 2020

Ủy ban thường vụ Quốc hội mới đây đã biểu quyết thông qua tờ trình của Chính phủ về đề án thành lập TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và thành lập mới huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Theo đề án thành lập thị xã Điện Bàn và 7 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, thị xã Điện Bàn được thành lập trên cơ sở toàn bộ hơn 21.470 ha diện tích tự nhiên, 20 đơn vị hành chính cấp xã, 229.900 nhân khẩu của huyện Điện Bàn.

Căn cứ vào đề án thành lập thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ gần 39.722 ha diện tích tự nhiên, 21 đơn vị hành chính cấp xã, gần 173.150 nhân khẩu của huyện Đông Triều.quy hoạch sử dụng đất
Thị xã Điện Bàn được thành lập trên cơ sở huyện Điện Bàn. Ảnh minh họa

Theo đề án thành lập 2 phường thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, 2 phường Huyền Tụng, Xuất Hóa thuộc thị xã Bắc Kạn được thành lập trên cơ sở toàn bộ dân số và diện tích tự nhiên của 2 xã Huyền Tụng, Xuất Hóa. TP. Bắc Kạn được thành lập trên cơ sở toàn bộ gần 13.700 ha diện tích tự nhiên, 8 đơn vị hành chính cấp xã (6 phường và 2 xã) và 56.800 nhân khẩu của thị xã Bắc Kạn (sau khi thành lập 2 phường).

Căn cứ vào đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập mới huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, huyện Ia H’Drai được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 11.650 nhân khẩu, 98.013 ha diện tích tự nhiên của 3 xã la Dom, Ia Tơi, Ia Đal thuộc huyện Sa Thầy.