Tiếp tục chuyển nhượng dự án Khu dân cư Chợ Mới năm 2020

Mới đây, UBND tỉnh Long An đã quyết định chuyển dự án Khu dân cư Chợ Mới cho Công ty Đầu tư Phát triển Phú Châu làm chủ đầu tư.

Cụ thể, UBND Long An vừa ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND thỏa thuận địa điểm để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Châu đầu tư dự án Khu dân cư Chợ Mới tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc với diện tích khoảng 19,5 ha.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Châu có trách nhiệm hoàn trả chi phí hợp lý cho các nhà đầu tư dự án này trước đây nếu có sử dụng các tài liệu hồ sơ liên quan dự án do các nhà đầu tư trước đây lập.

Tiếp tục chuyển nhượng dự án Khu dân cư Chợ Mới năm 2020 2

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1431/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện dự án Khu dân cư Chợ Mới tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc do Công ty CP Tập đoàn Hưng Thuận làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân của việc chấm dứt thực hiện dự án là do Công ty CP Tập đoàn Hưng Thuận chủ động đề nghị không thực hiện dự án trên.

Lâu hơn nữa, cụ thể là vào tháng 9/2013, UBND tỉnh cũng đã chấm dứt thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư Chợ Mới đối với Công ty CP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI) cũng với nguyên nhân trên.