Tìm giải pháp ngăn ngừa, hạn chế sự cố công trình xây dựng năm 2020

Đó là chủ đề chính tại buổi tọa đàm “Tìm giải pháp chủ động ngăn ngừa, hạn chế sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Tp.HCM” được Sở Xây dựng Tp.HCM tổ chức mới đây.

Theo đề nghị của lãnh đạo Sở XD Tp.HCM, để phòng ngừa và hạn chế sự cố thì chủ đầu tư cũng như các cá nhân tham gia xây dựng công trình phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định hiện hành.

Báo cáo của Sở Xây dựng Tp.HCM cho thấy, trong 2 năm 2014 và 2015, trên địa bàn TP đã xảy ra 18 sự cố công trình trong quá trình thi công và khi đang khai thác.

Sau các đợt kiểm tra, Sở Xây dựng Tp.HCM nhận thấy tại nhiều công trình hiện nay, các đơn vị vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng, nhất là trong tuân thủ quy định và thực hành giảm thiểu nguy cơ sự cố như quá trình khảo sát xây dựng không quan tâm tới điều kiện thực tế hiện trường để có thiết kế phù hợp nhằm giảm rủi ro và hạn chế ảnh hưởng công trình lân cận (đặc biệt là thiết kế kết cấu móng, tầng hầm).

Quá trình thi công, nhiều đơn vị không tuân thủ quy định về thẩm định, thẩm tra thiết kế và biện phát thi công, có sai sót gây ra sự cố tại chính công trình hoặc ảnh hưởng công trình lân cận, không khảo sát bổ sung phục vụ lập phương án dẫn tới lập biện pháp thi công không phù hợp.sự cố công trình xây dựng
Để phòng ngừa và hạn chế sự cố thì chủ đầu tư cũng như các cá nhân tham gia

xây dựng công trình phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc công tác

quản lý chất lượng công trình theo quy định hiện hành

Bên cạnh đó, tư vấn giám sát không thực hiện hết trách nhiệm. Quá trình sử dụng, công tác bảo trì không có hoặc không phù hợp với công trình, cũng không được kiểm định, kiểm tra, đánh giá chất lượng định kỳ để có biện pháp duy tu, sửa chữa,…

Mặc dù, các cơ quan quản lý xây dựng đã thực hiện nhiều biện pháp như hướng dẫn, kiểm tra và xử lý… nhưng chưa bao quát hết các hạng mục, bộ phận công trình đang thi công và còn hạn chế trong kiểm tra điều kiện khởi công.

Thực tế cho thấy, ngoài đơn vị thiết kế và tư vấn giám sát của một công trình xây dựng thì năng lực của đơn vị thi công rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cũng như phòng ngừa sự cố công trình.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Tp.HCM đề nghị, nhằm phòng ngừa và hạn chế sự cố thì chủ đầu tư cũng như các cá nhân tham gia xây dựng công trình phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định hiện hành, nhất là đối với công tác đánh giá hiện trạng chất lượng công trình lân cận, khảo sát xây dựng, xác định phạm vi và mức độ ảnh hưởng trong quá trình triển khai thi công xây dựng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hòa Bình khẳng định, các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi tọa đàm này sẽ được tập hợp và trình lên các cơ quan chức năng để hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong quản lý xây dựng nhằm hướng tới giảm thiểu sự cố trong các công trình xây dựng