TP.HCM gỡ khó về đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới năm 2020

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới, UBND TP.HCM chia thành 3 trường hợp xử lý.

Theo chỉ đạo mới đây của UBND TP.HCM, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có nhiệm vụ hướng dẫn UBND quận, huyện đánh giá việc thực hiện quy định diện tích tối thiểu được tách thửa. Hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới sẽ chia thành 3 trường hợp.

thành phố nhìn từ trên cao
TP.HCM chia thành 3 trường hợp để tháo gỡ khó khăn về đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới

Cụ thể, trường hợp 1, đề xuất của thành phố đối với những khu vực quy hoạch thực hiện không khả thi là điều chỉnh quy hoạch, xóa quy hoạch, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trường hợp 2, với khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới vẫn đảm bảo tính khả thi, hướng xử lý là kêu gọi đầu tư. Sở, ngành, địa phương cần quản lý chặt việc xây dựng, xử lý nghiêm trường hợp xây dựng sai phép, không phép, tự ý phân lô làm khu dân cư đô thị mới.

Trường hợp 2, với những khu vực quy hoạch đất hỗn hợp còn tính khả thi, đủ điều kiện làm chỉnh trang đô thị nhưng chưa chọn được nhà đầu tư, Sở, ngành đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, cụ thể hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để xác định rõ ranh giới, vị trí từng loại chức năng sử dụng đất. Đồng thời công khai lấy ý kiến nhân dân, hướng dẫn nhân dân cùng tham gia đầu tư hạ tầng trong khu vực và thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Khánh Trang