UBND Tp. Hà Nội kiến nghị thu hồi nhà số 35 Điện Biên Phủ năm 2020

UBND Tp. Hà Nội khẳng định, có nhiều sai phạm trong quá trình sử dụng nhà đất tại 35 Điện Biên Phủ của Viện Sena đã bị bỏ qua trong văn bản số 736 ngày 9/4/2015 của Bộ Xây dựng. Về nội dung nhận xét về ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9783, Tp. Hà Nội cho rằng Bộ Xây dựng đã nêu sai lệch hồ sơ vụ việc. Tương tự với nhiều nội dung quan trọng khác, Bộ Xây dựng cũng nêu thiếu hồ sơ và tình tiết cụ thể.

Đối với đề nghị của Liên hiệp các Hội KHKTVN, Tp. Hà Nội cho rằng, theo Quyết định 09/2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, với tư cách là một tổ chức phi chính phủ, Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena hoạt động theo nguyên tắc tự chủ nên không phải là đối tượng để Nhà nước sắp xếp hay bố trí trụ sở làm việc .

Ngôi nhà 35 Điện Biên Phủ này cũng là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do UBND thành phố quản lý. Theo Quyết định 09/2007 của Thủ tướng, quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 3/6/2008 và Nghị định 52/2009, thẩm quyền quản lý, điều chuyển nhà 35 Điện Biên Phủ sẽ thuộc UBND Tp. Hà Nội. Vậy nên, việc Hội KHKTVN kê khai nhà đất tại số 35 Điện Biên Phủ làm thủ tục điều chuyển dựa trên văn bản 1528 do Bộ Tài chính hướng dẫn mà không có sự trao đổi, lấy ý kiến của chủ sở hữu là UBND thành phố Hà Nội cũng là không đúng quy định.

UBND Tp. Hà Nội cũng cho biết, nằm trong khu vực trung tâm chính trị quận Ba Đình nên việc sắp xếp, sử dụng nhà đất số 35 Điện Biên Phủ phải gắn với yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực.

UBND thành phố cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết theo hướng thống nhất với UBND thành phố Hà Nội, tiến hành xử lý vi phạm của Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena trong quá trình sử dụng nhà đất tại  số 35 Điện Biên Phủ; đồng thời giao Bộ Xây dựng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với Viện Sena với nội dung: Việc khiếu nại của Viện này với quyết định số 1977 ngày 4/3/2013 của UBND Tp.  Hà Nội là không có cơ sở giải quyết, yêu cầu Viện Sena nghiêm túc chấp hành các quyết định hành chính của UBND thành phố Hà Nội.

“Khi thực hiện quyết định 1977 ngày 4/3/2013, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND quận Ba Đình, các sở, ngành chức năng và đề nghị Bộ Công an thực hiện việc giải phóng mặt bằng, có biện pháp hỗ trợ di chuyển và bố trí nơi làm việc mới cho Viện Sena theo quy định chung”, UBND thành phố kiến nghị.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý UBND Tp. Hà Nội kiến nghị thu hồi nhà số 35 Điện Biên Phủ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757