Xây mới Bảo tàng Lịch sử Quân sự tại Hà Nội năm 2020

Được biết, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sẽ được xây mới trên diện tích 74 ha đất tại huyện Từ Liêm.

Xây mới Bảo tàng Lịch sử Quân sự tại Hà Nội năm 2020 2

So với diện tích 38 ha trứơc kia, Bảo tàng xây mới có diện tích gần gấp đôi. Ban chỉ đạo đã trình Bộ Quốc phòng phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và quy chế thi tuyển thiết kế, quy hoạch kiến trúc bảo tàng; đồng thời, xây dựng đề cương tổng quát và hình thức trưng bày: sưu tầm, bổ sung hiện vật; dự án xây dựng đào tạo nguồn nhân lực… Hiện, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được đặt trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội) với diện tích khá chật hẹp. Đây thường xuyên là nơi tổ chức các buổi trưng bày ảnh, hiện vật chuyên đề phục vụ các sự kiện lớn.