Yêu cầu điều chỉnh quy hoạch khu di dân Phúc Xá II năm 2020

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu UBND quận Ba Đình, sở, ngành liên quan và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 5 Hà Nội quản lý, sử dụng đất và triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu di dân Phúc Xá II, phường Phúc Xá (Ba Đình) trước ngày 15/7/2014.

Cụ thể, Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì cùng các sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 5 Hà Nội đề xuất việc xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng ở bãi sông, trong đó có khu di dân Phúc Xá II, phường Phúc Xá phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của tuyến sông có đê đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhiệm vụ này phải hoàn thành báo cáo UBND thành phố xem xét trước ngày 15/7/2014.

Yêu cầu điều chỉnh quy hoạch khu di dân Phúc Xá II năm 2020 2

Trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh nêu trên, UBND thành phố chỉ đạo việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu di dân Phúc Xá II, phường Phúc Xá và việc giao đất cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội sử dụng làm nơi đóng quân theo quy định.

Trong thời gian các cơ quan chức năng thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND quận Ba Đình, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 5 Hà Nội nghiên cứu, đề xuất theo hướng bố trí cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội sử dụng có thời hạn (từ 3 đến 5 năm) diện tích đất tại khu Phúc Xá II để làm vị trí đóng quân tạm thời, báo cáo UBND thành phố xem xét.